Growatt SPA4000-10000TL3 BH

24.000.000

4-10kW, Three Phase AC-coupled, High Voltage Battery / 4-10kW, Kết hợp điện xoay chiều ba pha, ắc quy điện áp cao