Hệ thống năng lượng mặt trời trọn bộ 5kW

75.000.000


Sản lượng: 698 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính