Khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (thay thế Quyết định 11/2017 đã hết hiệu lực từ 30/6/2019). Quyết định này có hiệu lực thi hành vào 22/5/2020.


Quan điểm của Thủ tướng về gia hạn cơ chế hỗ trợ điện gió
Bình luận về đề xuất bổ sung các dự án điện gió vào Quy hoạchTheo Quyết định này, giá mua điện mặt trời trên mặt đất là 7,09 Cent/kWh (tương đương 1.644 đồng). Còn giá điện mặt trời nổi trên mặt nước là 7,69 Cent (tương đương 1.783 đồng), điện mặt trời mái nhà là 8,38 Cent/kWh (tương đương 1.943 đồng). Các mức giá này chưa gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD và áp dụng trong 20 năm (tính từ ngày dự án vận hành thương mại).

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới, các dự án có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án, hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết 31/12/2020, dự án, hoặc một phần dự án được áp dụng biểu giá mới theo Quyết định này.

Riêng với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW sẽ được hưởng giá ưu đãi 2.086 đồng, tương đương 9,35 Cent/kWh.

Còn với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoặc đơn vị được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. (Bên mua điện và bên bán điện có thể tự thỏa thuận về giá cả, cách thức để sử dụng điện trực tiếp từ hệ thống năng lượng mặt trời).

Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ có bài viết bình luận về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.