ẮC QUY LƯU TRỮ CHU KỲ XẢ SÂU GEL 12V200Ah new 100%

7.300.000

  • 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐇𝐔𝐈𝐙𝐇𝐎𝐍𝐆 / 𝐎𝐄𝐌
  • Mã :6-GFMJ-100
  • 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́:Trung Quốc
  • 𝐂𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠:27kg
  • 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 330*174*220*225 Dấu phân cách:ĐHCĐ
  • 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧:chống cháy nổ
  • 𝐎𝐄𝐌: Hàng chuyển trực tiếp từ nhà máy
  • 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: 2 NĂM
  • 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮:19 năm
Mã: HZ200AH Danh mục: