Quy trình thủ tục hòa lưới điện áp mái

Quy trình thủ tục hòa lưới điện áp mái

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Thông tin chung:

  • Hiện nay, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện, ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 8/1/2019.
  • Giá điện mặt trời là 9,35 UScents/kWh, việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đã được Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện triển khai sau Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 và của hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt nam. Theo đó, Quý khách hàng có thể liên hệ với các nhà cung cấp lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để tìm hiểu và lắp đặt ĐMTMN phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của gia đình.

Khái niệm Dự án điện mặt trời trên mái nhà (viết tắt là ĐMTMN):

Cơ chế mua bán điện

  • Là dự án điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà hoặc gắn với công trình xây dựng do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư) có đấu nối và bán điện lên lưới điện của EVN; các dự án điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất, mặt nước… không gắn với mái nhà hoặc công trình xây dựng không thuộc phạm vi hướng dẫn của Thông tư 05/2019/TT-BCT.
  • Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều.

Giá mua điện

Ngày vận hành thương mại của dự án

Giá mua điện (chưa thuế GTGT)
(UScents/kWh)

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (đồng/USD)

Giá mua điện (chưa thuế GTGT) (đồng/kWh)

Trước ngày 01/01/2018

9,35

22.316

2.086

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

9,35

22.425

2.096

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

9,35

22.825

2.134

 Kể từ năm 2020 và các  năm tiếp theo

9,35

Giá mua điện được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng, EVN sẽ có hướng dẫn về tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ để áp dụng tính toán

 

  • Đối với các hợp đồng mua bán điện mặt trời có ngày vận hành thương mại trước 01/7/2019, giá mua điện của các dự án ĐMTMN là 9,35 Uscents/kWh được quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017. Thời hạn của hợp đồng là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Theo đó, EVN hướng dẫn giá mua điện được tính bằng Việt Nam đồng cụ thể như sau:

Phụ lục hướng dẫn:

Phụ lục 01
LƯU ĐỒ THỰC HIỆN 
ĐẤU NỐI, MUA BÁN ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
(Ban hành kèm theo văn bản  số 2619/EVN HANOI-B09 ngày 09 tháng 04 năm 2019) 

1. ​Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của Chủ đầu tư

2. Thanh toán tiền điện đối với dự án điện mặt trời mái nhà

Phụ lục 02

CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA BAN ĐẦU KHI ĐẤU NỐI VÀ
TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
(Ban hành kèm theo văn bản  số 2619/EVN HANOI-B09 ngày 09 tháng 04 năm 2019)

TT

Hạng mục kiểm tra

Mô tả đặc tính
(Theo Thông tư 39/2015/TT- BCT và Thông tư 16/2017/TT-BCT)

Đấu nối lưới hạ áp 1 pha

Đấu nối lưới hạ áp 3 pha

Kiểm tra ban đầu khi đấu nối

Kiểm tra trong quá trình vận hành

Kiểm tra ban đầu khi đấu nối

Kiểm tra trong quá trình vận hành

1

Tần số

Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục trong dải tần số  49 Hz đến 51 Hz. Khi tần số  hệ thống điện nằm ngoài dải tần số nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây. 

Đáp ứng

Đáp ứng

2

Điện áp

Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải điện áp như đã nêu trên thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 02 giây.

Đáp ứng

Đáp ứng

3

Cân bằng pha

Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤ 5%.

Đáp ứng

4

Xâm nhập của dòng điện một chiều

Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤ 0,5%.

Đáp ứng

Đáp ứng

5

Sóng hài
điện áp

Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại điểm đấu nối phải ≤ 6,5%.

Đáp ứng

Đáp ứng

Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện tại điểm đấu nối phải ≤ 20% dòng điện phụ tải đối với công suất nhỏ hơn 50 kW và ≤ 12% dòng điện phụ tải đối với công suất từ 50 kW trở lên.

Đáp ứng

Đáp ứng

6

Nối đất

Hệ thống điện mặt trời đấu nối
vào lưới điện hạ áp phải nối đất trực tiếp.

Đáp ứng

Đáp ứng

7

Bảo vệ

Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối.

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Đáp ứng

Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ của hệ thống điện mặt trời.

Đáp ứng

Đáp ứng

 

Biểu mẫu để khách hàng có thể tải về gồm

Quy trình thủ tục hòa lưới điện áp mái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.